Medicinska tabletter har hårda kvalitetskrav. Det är inte bara innehållet som spelar roll. När man tillverkar måste man använda klibbmedel. Klibbmedel i tabletter håller ihop tabletten. Mikrokristallinsk cellulosa används oftast som klibbmedel.

mikrokristallin

Mikrokristallinsk cellulosa är naturligt förekommande

Cellulosa är en naturlig form av polymer som finns i plantornas fibrer. Det håller alltid formen. Det beror på den intramolekylära strukturen. Om man använder hydrolys kan man ändra cellulosa. Då får man mikrokristallinsk cellulosa som är en form av cellulosa.

Om man vill göra tabletter med press så är mikrokristallinsk cellulosa särskilt effektiv. De finns dem som menar att 20 % dosering är lagom men faktum är att det inte finns någon övre gräns. Det fina med det hela är att cellulosa fungerar som bindande och som diskintegrerande agent. Det betyder att tabletten kan lösas om den skulle behöva det.

Hantera tabletterna rätt

Med detta klibbmedel i tabletter måste de hanteras rätt. De får inte bli fuktiga. Om du vill ha mikrokristallinisk cellulosa kan du köpa det hos allt-fraktfritt.seProdukterna levereras i en säker plastburk. Tabletterna går sönder om de blir fuktiga. Det är viktigt att använda klibbmedlet på rätt sätt men också att skydda det då tabletten är klar.

Förpackningar som är säkra för patienterna

Patienterna vill ju ha bra medicin. Det måste vara enkelt att ta fram tabletterna. Idag så finns det smarta förpackningar som är lätt att öppna men som också skyddar medicinen.

Om du använder mikrokristallinsk cellulosa som klibbmedel i tabletter då är säkerheten extra viktig. Du kan gå tillväga på flera sätt. Ibland så väljer man en förpackning där tabletten ligger löst i en burk. Då får inte burken släppa in någon luft.

Ingen tablett klarar allt. Detta oavsett hur väl den håller ihop. Om man slår på tabletterna kan de gå sönder. Normal användning ska inte skada tabletterna. Mindre tillverkare genomför ofta tester av sina produkter innan de säljs. Andra tillverkare har dyrare utrustning till sitt förfogande.

Tabletter i förpackning för en vecka

Det finns tabletter som hanteras lite mer än andra. dragerad
Om det till exempel är så att patienten behöver portionera ut tabletterna över en vecka så kommer han inte att ta en tablett direkt från kartan dagligen. De läggs i fack istället.

Då kan mikrokristallinsk cellulosa vara bra att använda. Tabletten håller formen och går att använda längre.