Som återförsäljare har du utökade rättigheter och skyldigheter

Denna butik är endast för återförsäljare och priserna är nettopriser så att du kan sälja till konsumentpriser med bra marginal.
Vi godkänner även Startups och nystartade som ännu inte registrerat företag utan deklarerar i sin privata deklaration.

Genom att logga in här i butiken har du intygat att du är en återförsäljare.

Som återförsäljare kan du köpa produkter som en svensk konsument inte kan.

T.ex. produkter som nikotin för att sedan själv tappa upp i mindre förpackningar.

Eller köpa produkter som inte är TDP i Sverige utan avsedda för andra marknader, där Norge är den poluläraste.

Som återförsäljare är det ditt eget ansvar att när du säljer vidare, följa reglerna i samtliga länder där du säljer.